http://www.4life-today.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก4life-today

 ติดต่อเรา

การเลือกและใช้ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ

การเลือกและใช้ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ

การเลือกและใช้ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ 

 

วิธีเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ 

เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพของคุณ 

 

  

     เพื่อให้มั่นใจว่าเราจะควบคุมการออกฤทธิ์ของผลิตภัณฑ์ในร่างกายเราได้  และไม่ทำสิ่งใดที่เป็นการขัดขวางการดูดซึมของวิตามินและเกลือแร่อื่น  หรือแม้กระทั่งไม่ก่อผลข้างเคียงที่ไม่ต้องการ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้วางแนวทางการใช้สารอาหารเพื่อคุณจะใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นในปริมาณที่ปลอดภัย

 

     ค่าอารดีเอ (RDA) 

     ตัวเลขที่เรียกกันว่า อาร์ดีเอ หรือ Recommended Daily Amount นั้น กฎหมายสหภาพยุโรปบังคับให้แจ้งไว้บนฉลากผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพทุกชนิด  ค่าอาร์ดีเอเป็นปริมาณของวิตามินหรือเกลือแร่ที่ผู้ใหญ่โดยทั่วไปจำเป็นต้องใช้  เพื่อคงสุขภาพที่ดีไว้เสมอ  ปริมาณวิตามินและเกลือแร่ที่พบในผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพมักจะแสดงเป็นค่าร้อยละของค่าอาร์ดีเอ  ยกตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ที่ให้วิตามินซี 60 มิลลิกรัม จะให้วิตามินซีร้อยละ 100 ของค่าอารด์ดีเอ

 

     ค่าอาร์เอ็นไอ (RNI)

     นอกเหนือจากค่าอาร์ดีเอที่ยุโรคกำหนด  ประเทศอื่นในโลกก็อาจประกาศคำแนะนำการบริโภคสารอาหารที่เหมาะสมกับประชาชนของตน  โดยนำอายุและเพศมาคิดคำนวณด้วย  ค่าเหล่านี้มักจะแตกต่างกันเล็กน้อยในแต่ละประเทศ  ยกตัวอย่างเช่น ประเทศอังกฤษ คำแนะนำหรับหรับปริมาณวิตามินและเกลือแร่ที่ควรกิจจะแสดงด้วยค่าอาร์เอ็นไอ หรือ Recommended Nutrient Intakes  ซึ่งค่าเหล่านี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของปริมาณที่ร่างกายต้องการ  เพื่อบำรุงรักษาสุขภาพร่างกายของประชาชนส่วนใหญ่  ซึ่งคล้ายกับค่าอาร์ดีเอเป็นอย่างยิ่ง

     ระดับทีให้ผลสูงสุด

     นักวิทยาศาสตร์บางคนรู้สึกว่า  เพื่อที่จะให้สภาพร่างกายเปี่ยมด้วยพลังจิตใจและอารมณ์อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมอย่างมีสมดุล  ปริมาณของสารอาหารที่ควรบริโภคจะต้องไม่ใช่ค่าแบบเดิมที่กำหนดง่ายๆ เพียงเพื่อให้ร่างกายนำไปเพื่อดำรงสุขภไว้ในระดับเดิม และป้องกันไม่ให้เกิดโรคขาดสารอาหารเท่านั้น

     นักวิทยาศาสตร์เหล่านี้รู้สึกว่าปริมาณที่ควรบริโภคน่าจะสูงกว่านี้  สูงพอที่จะส่งเสริมและบำรุงรักษาร่างกายให้อยู่ในสภาวะที่สมบูรณ์เต็มร้อย  พวกเขากว่าวว่าการกำหนดค่าแบบใหม่นี้จะช่วยปรับปรุงสภาพจิตใจของบุคคลแต่ละคนให้แช่มชื่นมีชีวิตชีวา  มีสมาธิเพิ่มระดับสติปัญญา (ไอคิว)  เพิ่มความสามารถในการแสดงออกทางร่างกาย ทำให้การนอนหลับเต็มอิ่ม เพิ่มความสามารถต้านทานโรคของระบบภูมิคุ้มกัน และช่วยยืดอายุให้ยืนยาวขึ้น

     ปริมาณปลอดภัยสูงสุด

     รัฐบาลอังกฤษได้กำหนดค่าปริมาณปลอดภัยสูงสุด สำหรับการบริโภควิตามินและเกลือแร่ตามปกติ  ค่าเหล่านี้จะสูงและอยู่เหนือค่าอาร์ดีเอ และไม่ควรกินสารอาหารสูงเกินกว่าค่านี้ และโดยปกตินักโภชนาการที่หวัดผลลัพธ์สูงสุดก็ไม่ควรแนะนำประชาชนทั่วไปให้กินสารอาหารเกินค่าปริมาณปลอดภัยสูงสุดที่กำหนดไว้เช่นกัน

     การกินเกินขนาดและความเป็นพิษ

     ไม่ใช่เรื่องฉลาดหากคุณคิดจะกินผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพเกินขนาดที่ผู้ผลิตแนะนำไว้บนฉลาก  ขณะที่การกินวิตามินและเกลือแร่เพิ่มขึ้นจากเดิมสักเล็กน้อยอาจเป็นประโยชน์บ้างในบางกรณี  แต่การกินผลิตภัณฑ์ใดๆ มากเกินไปสามารถก่อปัญหาสุขภาพได้  การกินวิตามินเอและเกลือแร่หลายตัวเกินขนาด เช่นซิลีเนียมและสังกะสีสามารถก่อพิษและทำให้เกิดผลข้างเคียง ผลเช่นนี้จะเกิดกับกินยาสูตรสมุนไพรมากเกินไปด้วยเช่นกัน

     การตรวจสุขภาพ

     ถ้าหากคุณมีปัญหาทางสุขภาพและจำเป็นต้องกินยาอยู่เป็นประจำ  คุณควรปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะกินผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ และพร้อมกันนั้นควรบอกให้แพทย์ทราบว่าคุณกำลังกินผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพชนิดใดบ้าง  เพราะว่าผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพและยาที่กินเข้าไปนั้นอาจจะตีกันและออกฤทธิ์ในทางที่ไม่พึงปรารถนาได้

     ผลิตภัณฑ์คุณภาพ

     เมื่อตัดสินในเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพชนิดใดแล้ว  ควรเลือกใช้ยี่ห้อซึ่งผลิตจากโรงงานที่เชื่อถือได้  มีชื่อเสียงในทางที่ดี  และมีระบบควบคุณคุณภาพที่ดี  โดยเฉพาะบริษัทที่ทำการศึกษาทดลองทางคลินิกเพื่อพิสูจน์ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ของบริษัทตนนั้น  ควรได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

     เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์จำพวกสมุนไพรสกัด ควรสังเกตคำว่า “สารสกัดที่ได้ปรับมาตรฐานแล้ว” (Standardized Extract) บนฉลาก  หมายความว่า ผู้ผลิตสามารถรับประกันว่าผลิตภัณฑ์ที่อ้างถึงนั้นมีความแรงของตัวยาสม่ำเสมอ และมีประสิทธิภาพดังอ้าง

 

Tags : อาหารเสริม อาร์ดีเอ rda rni อาร์เอ็นไอ รักษาโรค ป้องกัน ความปลอดภัย เสริมสุขภาพ

view

 หน้าแรก 4Life

สินค้า 4Life

 ติดต่อเรา

view